Cây Cau Hawai

$550000

  • Tên thông thường: cau Hawaii
  • Tên khoa học: Chamaedorea elegans
  • Họ thực vật: Arecaceae (họ Cau)
0947321991