Cây Hạnh phúc

Mô tả về cây hạnh phúc:

Tên thường gọi: Cây hạnh phúc.
Nguồn gốc xuất xứ: Nam Âu và Tây Á
Phân bố ở Việt Nam: Toàn quốc.

0947321991