Cây Muồng Hoàng Yến

  • Tên gọi khác: Muồng Hoàng Yến
  • Tiếng Anh: Sunshine tree
  • Tên khoa học: Cassia Splendida Vogel
  • Họ: Caesalpiniaceae (Vang)
0947321991