Cây Sấu

  • Tên thường gọi: Sấu.
  • Tên gọi khác: Long Cóc…
  • Tên khoa học: Dracontomelon duperreanum.
  • Họ thực vật: Anacardiaceae (họ Đào Lộn Hột).
  • Nguồn gốc: Chủ yếu phân bổ ở Việt Nam và được tìm thấy rải rác tại Hải Nam, Trung Quốc.
Danh mục:
0947321991