Cây tre ngà

Cây tre ngà có rất nhiều tên gọi khác nhau như cây tre vàng, tre mỡ, tre bụng phật. Tên khoa học của loài cây này là Bambusa vulgaris .

Nguồn gốc:

Nguồn gốc của xuất phát từ các quốc gia châu Á. Trong đó, Việt Nam là một trong những quê hương lâu đời của loài tre.

0947321991