Cây phát lộc phát tài


Mô tả chung về cây phát lộc phát tài
Tên thường gọi: cây phát lộc phát tài

Tên gọi khác: cây phát lộc, cây trúc dụ, cây phát tài phát lộc, cây may mắn phát lộc.

Tên khoa học: Dracaena Sanderiana

Nguồn gốc xuất xứ: Ở vùng ôn đới.

0947321991