Cây Chà Là

  • Tên thường gọi: chà là
  • Tên khoa học: Phoenix dactylifera
  • Họ thực vật: họ cau
  • Nguồn gốc: từ Trung Đông và Bắc Phi
0947321991