Cây Chuỗi ngọc vàng

Cây Chuỗi ngọc vàng, cây thanh quan, cây rìa xanh, cây dâm xanh, cây Chim chích, Cây chuỗi xanh, cây Chuỗi vàng.

Tên khoa học:
Duranta repens thuộc họ thực vật: Verbenaceae (Cỏ roi ngựa).

Nguồn gốc và phân bố cây chuỗi ngọc:
Cây chuỗi ngọc có nguồn gốc bản địa từ miền Nam Mexico và Honduras. Cây được trồng nhiều tại Việt Nam làm đường viền, làm tường, hàng rào, cây cảnh,….

0947321991