Cây cỏ Bạch Chỉ

Tên khoa học: Chlorophytum laxum ‘Bichetii’
Tên thường gọi: Cỏ Chỉ, Cỏ Lan Chỉ,
Thuộc bộ (ordo): Asparagales
Họ thực vật: Asparagaceae
Chi: Chlorophytum
Loài: C.laxum

0947321991