Cây Hồng Lộc

Cây hồng lộc – Giống như dáng cây thông – phi lao, nhưng chúng lại cho ra những chiếc lá pha màu hồng mang lộc cho con người, nên có lẽ vì thế người ta gọi chúng là cây hồng lộc. Hồng lộc ngày càng được người Việt Nam biết đến và mua cây hồng lộc về sử dụng.

Tên thường gọi: Hồng lộc
Tên khoa học:
Syzygium oleinum, Syzygium campanulatum, họ thực vật: Myrtaceae (Sim).

Nguồn gốc: Cây Hồng lộc có nguồn gốc từ các nước Châu Á

0947321991