Cây Phát Tài Núi

  • Tên thường gọi: Phát tài núi.
  • Tên gọi khác: Cây đại lộc, cây phất dụ rồng, cây huyết rồng.
  • Tên khoa học: Dracaena draco L.
  • Họ thực vật: Cây thuộc họ Dracaenaceae ( Bồng Bồng).
  • Nơi sống: Cây thường mọc nhiều ở vùng núi cao.
  • Tuổi thọ: Thuộc loài cây sống lâu năm.
  • Thời gian nở hoa: Cây có hoa màu vàng
Danh mục:
0947321991