Cây Trầu Bà Leo Cột

  • Tên thông thường: trầu bà, sắn dây hoàng kim, thạch cam tử, hoàng tâm diệp
  • Tên khoa học: Epipremnum aureum
  • Họ thực vật: Araceae
0947321991