Cây Thiết Mộc Lan

  • Tên thông thường: phát tài khúc, phất dụ thơm, thiết mộc lan
  • Tên khoa học: Dracaena fragrans
  • Họ thực vật: Dracaenaceae
  • Chiều cao cây: 1.5 – 2m
0947321991