Cây Trúc Nhật

  • Cây trúc nhật có tên khoa học: Dracaena surculosa punctulata
  • Cây thuộc họ: Dracaenaceae
  • Tên thường gọi: Trúc nhật
  • Các tên khác: Cây phất dụ
  • Cây trúc nhật có bắt nguồn từ các nước Châu á
0947321991