Cây Hoàng lan

Tên khác Ngọc lan tây, Công chúa, Sứ công chúa, Ylang-ylang, Ylang công chúa.

Tên khoa học: Cananga odorata

Thuộc họ: Mãng cầu – Annonaceae

Danh mục: Từ khóa:
0947321991