Cây Ngọc Lan

  • Tên thông thường: Ngọc tan ta, sứ ngọc lan, ngọc lan hoa trắng
  • Tên khoa học: Michelia champaca L
  • Họ thực vật: Magnoliaceae (Ngọc lan)
  • Nguồn gốc: Từ Ấn Độ
0947321991