Cây Bằng Lăng Tím

  • Tên thông thường: cây bằng lăng, cây sang, bằng lăng cườm
  • Tên khoa học: Lagerstroemia calyculata Kurz
  • Họ thực vật: Lythraceae (họ Tử vi)
  • Chiều cao: 5 – 7m
0947321991