Cây Phượng vĩ

Cây phượng vĩ là cây ưa sáng, có tốc độ sinh trưởng trung bình, cây phù hợp với các loại đất giàu dinh dưỡng, ẩm nhưng phải thoát nước tốt. Tuy nhiên, cây vẫn có thể chịu được các điều kiện khô hạn và đất mặn. Cành nhánh cây phượng giòn, dễ gãy nên cần được bảo vệ trước các tác động của môi trường, con người và động vật.

0947321991