Cây Kim Ngân

  • Tên thông thường: kim ngân, thắt bím
  • Tên khoa học: Pachira aquatica
  • Họ thực vật: Bombacaceae (họ Gòn/Gạo)

0947321991